بررسی همزمان 30 جابه جایی کروموزومی در سرطان خون تنها با یک آزمایش

//بررسی همزمان 30 جابه جایی کروموزومی در سرطان خون تنها با یک آزمایش

بررسی همزمان 30 جابه جایی کروموزومی در سرطان خون تنها با یک آزمایش

امروزه علم پزشکی از نتایج حاصل از تحقیقات عظیم ژنتیکی برای بسیاری از سرطان های مختلف سود میبرد و دانش در مورد سرطان های ژنتیکی بسیار بیشتر شده است.بررسی صحیح جهش ها در ژن های مربوط به سرطان ، مرحله ای اساسی در تشخیص و درمان این بدخیمی ها محسوب میشود. یکی از بدخیمی های رایج و مهم ، سرطان خون میباشد. جهش های که منجر به این نوع سرطان در افراد مختلف میشود، باید بررسی شوند . انجام آزمایش ژنتیک برای سرطان های وراثتی و اکتسابی باعث رسیدن به نتایج مختصر و مفیدی میشود که با راهنمایی و تفسیر متخصصین به پیشگیری و درمان این بیماری ها کمک شایانی میشود. پانل بررسی همزمان 30 جابه جایی (ترانس لوکیشن ) با یک تست ، یکی از تست های منحصربفرد و کاربردی در تشخیص سرطان خون است.

♥آزمایشگاه ژنتیک پزشکی دکتر خالقیان تست 30 جابه جایی (ترانس لوکیشن) در سرطان خون را  در سریعترین زمان و بهترین کیفیت انجام میدهد ♥ 

2023-07-04T14:58:39+00:00

درباره نویسنده :

ثبت ديدگاه