admin

/niknamlabadmin

درباره niknamlabadmin

این نویسنده هنوز جزئیاتی وارد نکرده است.
تا کنون یجاد کرده است وشته

میوپاتی عصبی عضلانی

2023-07-30T13:49:43+00:00

انواع بیماری میوپاتی عضلانی:علت،علائم و درمان میوپاتی یک بیماری عضلانی یا عصبی – عضلانی است [...]

میوپاتی عصبی عضلانی2023-07-30T13:49:43+00:00

سندرم اسمیت-مگنیس

2023-07-19T12:43:58+00:00

سندرم اسمیت-مگنیس (Smith-Magenissyndrom) اختلالی است که بسیاری از بخش های بدن را تحت تاثیر قرار [...]

سندرم اسمیت-مگنیس2023-07-19T12:43:58+00:00