تماس با

/تماس با
تماس با2018-11-22T06:53:06+00:00

 

captcha

تماس با ما از طریق ایمیل، مشاره های تلفن و فرم تماس با ما

تلفن تماس : ۶۶۱۲۹۴۶۱ – ۶۶۱۲۹۴۶۸ – ۶۶۱۲۹۴۷۱

ایمیل : info@drkhaleghianlab.ir

آدرس آزمایشگاه : تهران – بلوار کشاورز – بین جمالزاده و کارگر – پلاک 346 – طبقه 5 – واحد18