ساعات کاری آزمایشگاه

/ساعات کاری آزمایشگاه
ساعات کاری آزمایشگاه2019-07-01T10:14:34+00:00

ساعات کار آزمایشگاه ژنتیک پزشکی دکتر خالقیان

آزمایشگاه ژنتیک پزشکی دکتر خالقیان همه روزه از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 الی 19:30 و پنجشنبه از ساعت 7:30 الی 13 آماده ارائه کلیه خدمات آزمایشگاه ژنتیک می باشد.