مدارک مورد نیاز جهت انجام آزمایش

/مدارک مورد نیاز جهت انجام آزمایش
مدارک مورد نیاز جهت انجام آزمایش2018-02-18T08:59:59+00:00
  • هنگام پذیرش نسخه های آزاد همراه داشتن کارت شناسایی الزامی است .

  • هنگام پذیرش با دفترچه بیمه، عکس دار بودن دفترچه الزامی است .

  • هنگام پذیرش به درخواست خود شخص در کلیه آزمایش ها همراه داشتن کارت شناسایی الزامی است .

  • هنگام پذیرش آزمایش های غربالگری و سلامت جنین به همراه داشتن جواب آخرین غربالگری و سونوگرافی (اگر نوع سونوگرافی مهم است ) الزامی است .