پرسش و پاسخ متداول

/پرسش و پاسخ متداول
پرسش و پاسخ متداول2018-03-01T08:52:29+00:00

پرسش: شرایط انجام آزمایش کاریوتیپ چیست؟

پاسخ: ناشتا نباشند. عادت ماهانه تاثیری روی آزمایش ندارد.


پرسش: شرایط انجام آزمایش Cell Free DNA چیست؟

پاسخ:   این آزمایش برای هفته 11 بارداری به بالا قابل انجام می باشد.

شرایط انجام آزمایش: مصرف زیاد مایعات قبل از انجام آزمایش، به هیچ عنوان نیازی به ناشتا بودن نمی باشد.

مدارک مورد نیاز برای انجام آزمایش: به همراه داشتن دو سری کپی از آخرین سونوگرافی NT و آخرین غربالگری


پرسش: آیا دارو هم جزو ناشتایی محسوب می شود؟
پاسخ: بهیچوجه داروی خود را قطع نکنید مگر با نظر پزشک معالج.


پرسش: ناشتایی یعنی چه و شامل چه موادی می شود؟
پاسخ: ناشتایی یعنی عدم استفاده از مواد غذایی بمدت مشخص که معمولا دوازده تا چهارده ساعت است .مصرف آب اشکالی ندارد و حتی مفید هم هست.

سوال خود را بپرسید:

captcha