تبریک سال 1402

تبریک سال 1402

🌺سال که گشته نو و زمین همه زمردین است
🌺                 به دیده بنگر که نوروز و بهاران چنین است
🌺گر نخواهی که رنج و زمستانت بماند بر فراز
🌺               بکوش که روز تغییر و شکوفایی‌ت این است

 

 

2023-04-03T12:35:59+00:00

درباره نویسنده :

ثبت ديدگاه