خدمت به شما افتخار ماست

//خدمت به شما افتخار ماست

خدمت به شما افتخار ماست

آزمایشگاه ژنتیک پزشکی دکتر خالقیان با ارائه بهترین خدمات در زمینه ژنتیک پزشکی و طرف قرارداد با بیمه های مختلف مشخص شده در عکس در خدمت شماست.

 

2020-06-02T11:41:49+00:00

درباره نویسنده :

ثبت ديدگاه