سندرم پاتو

سندرم پاتو

🌺سندرم پاتو – تریزومی 13
سندرم پاتو تريزومي 13 ناهنجاري مادسرزادي است که در هنگام تولد وجود دارد. ناشی از وجود يك كپي اضافه از كروموزوم 13است. اين كپي اضافه سبب ناهنجاري هاي ذهني و جسمي و نقائص قلبي براي نوزاد مي شود. بروز اين سندرم نسبت به ساير تريزومي ها، سندرم داون (تريزومي 21) و سندرم ادوارد (تريزومي 18)، نادرتر است. اين سندرم بيشتر زنان را مبتلا مي كند (شاید به اين دلیل كه جنين هاي مذكر تا زمان تولد زنده نمي مانند). سندرم پاتو Patau همانند سندرم داون مرتبط با افزايش سن مادر است و اين بدان معناست كه ريسك داشتن فرزندي مبتلا به اين سندرم در زنان، با افزايش سن، بیشتر می شود. تمامي نژاد ها را درگير مي كند. اين سندرم تقريبا 1 نفر از هر 10000 تولد زنده را مبتلا مي كند.🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
@drkhaleqi
66129461-66129468-66129471

2019-12-09T13:10:37+00:00

درباره نویسنده :

ثبت ديدگاه